Tilivilliina Oy

Täyden palvelun tilitoimisto

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

s

Rekisterinpitäjä
Tilivilliina Oy
Asekatu 3 B
40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lasse Harjula
050 412 0582
toimisto@tilivilliina.fi
Asekatu 3 B
40100 Jyväskylä

Rekisterin nimi
Henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteiden ylläpito

Rekisterin tietosisältö
Sisältää henkilötunnuksia ja yhteystietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Asianomaisilta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asianomaisten lupaa

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
a) Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään lukituissa huoneissa Asekadulla.
Avaimet ovat Tilivilliinan työntekijöillä

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen materiaali on pilvessä ja turvattu palveluntarjoajan puolesta.
Tietokoneilla on palomuuri ja virusturva

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa omat tietonsa.
Tietojen luovutusta varten tunnistus tehdään virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.
Pyynnöt osoitteeseen toimisto@tilivilliina.fi

Oikeus vaatia tiedonkorjaamista
Virheelliset tiedot korjataan, pyynnöt voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen toimisto@tilivilliina.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä suoramainontaan.

Laatimispäivä:
23.5.2018

Asekatu 3B
40100 Jyväskylä

020 771 0960
toimisto@tilivilliina.fi

Y-tunnus 2126367-8
Rekisteriseloste